St. Willibrordus Kerk

Over St. Willibrordus Kerk

In 1868 is met de bouw van deze Cuyperskerk begonnen. De kerk werd in 1871 in gebruik genomen. De kerk is gebouwd als een driebeukig Godshuis in neogotische stijl met een toren van drie geledingen met naaldspits. In de loop der jaren werd de kerk regelmatig verbouwd. De oorspronkelijke kerk had geen zijbeuken, deze zijn er in 1938 bijgebouwd. Het interieur is in de loop der tijd ook regelmatig veranderd met o.a. een nieuwe vloer, een nieuwe doopvont en een kruisweg. Het gepolychromeerde interieur met wandschilderingen werd in latere jaren geheel wit geschilderd. De kerk telt ongeveer 250 zitplaatsen. Cuypers bouwde niet alleen de kerk, hij ontwierp ook het altaar en het drieluik dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het altaar. Het altaar stond destijds tegen de achtermuur. In de kerk ziet men vier beelden, St. Jozef met Jezus aan de hand, St. Willibrordus, St. Franciscus van Assisi en St. Antonius van Padua. De beelden zijn eveneens ontworpen door Cuypers. De glas-in-lood vensters in de zijwanden zijn origineel en dateren uit 1870. Bijzonder zijn de drie kleine ramen boven de entree. In het middelste raam is een afbeelding van de Willibrorduskerk zelf te zien. Bij het betreden van de kerk ziet men als eerste het prachtige grote kerkvenster boven in het priesterkoor. Dit venster werd in 1937 dichtgemetseld. Nadat in 2007 de buitenmuur geopend was, bleek een redelijk groot deel van het oorspronkelijke raam zich nog te bevinden tussen de buiten- en binnenmuur. Het kerkvenster is inmiddels prachtig gerestaureerd en een venster op de eeuwigheid geworden. In de zomermaanden is de kerk op vaste tijden te bezichtigen, er zal stemmige muziek klinken en een fotoboek geeft een kijkje op de kerkelijke gebeurtenissen.
 

Contact

Groenloseweg 1
7261 AM  Ruurlo

0573-451456
rkkerkruurlo@live.nl

Categorieën